Sojusz Lewicy Demokratycznej

Struktura regionalna - powiat: Katowice

ZARZĄD  MIEJSKI

 

Przewodniczący Rady Miejskiej                                                   Sekretarz Rady Miejskiej

           Klekot Ewa                                                                            Graziadei - Darmas Jarosław

e-mail: eklekot@sld.silesia.pl                                                         e-mail: jaroslaw.graziadei@gmail.com

Wiceprzewodniczący                                                                     Członkowie  Zarządu

                                                                                                             

Marek  Krzysztof                                                                                  Lang  Wiesław

Pokorski  Zbigniew                                                                             Moskwa  Henryk

Szczerbowski  Marek                                                                          Wilczyński  Rafał       

Szostak  Rafał                                              

Skarbnik

Beata  Kamińska